Tervetuloa Kirjatun tiedon hyödyntäminen, tiedolla johtaminen 2 op opintojaksolle!

Opintojaksosta vastaa Karelia-ammattikorkeakoulu.

Vastuuopettaja lehtori Helena Ikonen

Kotiorganisaatio/hanke: Karelia ammattikorkeakoulu
Kotiorganisaatio/hanke: Karelia ammattikorkeakoulu