Puhutsä suomee? Spoken Finnish Online (3 ECTS)
19.1.-4.5.2022
Online meetings using Zoom: Wednesdays at 14:15-15:45
Prerequisites: 10 ECTS of Finnish before taking this course (but not more than 20 ECTS!)

On this course we practice speaking Finnish in different everyday life situations. After completing the course, you will be able to discuss topics like your family, studies, hobbies and express your opinions using the spoken Finnish forms. You will also be able to follow better Finnish informal conversations and understand the differences between spoken and written language. 

If you are an attending student in a Finnish university or university of applied sciences (not of the University of Helsinki, see below!), register here. There are 20 places, register by 14th of January 2022.

If you are a student of the University of Helsinki, please enroll in the Sisu system here.

Kotiorganisaatio/hanke: Helsingin yliopisto

Kurssi suoritetaan ajalla 13.9.-5.12.2021 ja sille ilmoittaudutaan WebOodissa koodilla 8010206. Ilmoittautuminen alkaa 2.8. klo 8.00 ja sulkeutuu 5.9.2021 klo 23.59. Mukaan mahtuu 60 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Kurssi on tarkoitettu Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille. 

Opettaja: Salla-Mari Kakkonen (salla-mari.kakkonen@uef.fi)

Osaamistavoitteet

Opiskelija kertaa ja harjoittelee ruotsin kielen perusrakenteita ja –sanastoa.

Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelijalla on paremmat valmiudet suorittaa hyväksytysti tutkintoon kuuluva ruotsin kielen opintojakso.

 

Sisältö

Opintojaksolla on erilaisia sanasto-, rakenne-, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia.

 

 

Suoritustavat

Opintojakson hyväksytty suorittaminen ja tenttiin osallistuminen edellyttävät opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opiskelijalla ole oikeutta osallistua opintojakson tenttiin eikä uusintatenttiin.

Toteutustavat

Kurssia varten sinun tulee varata 81 tuntia. Kurssin alussa ja lopussa on itsearviointitehtävä. Kurssi sisältää viisi moduulia, jotka opiskelija suorittaa itsenäisesti annetun aikataulun mukaan.

Oppimateriaalit

Verkkoaineisto DigiCampus Moodlessa.

 

 

Arvosteluperusteet

Tentti ja jatkuva arviointi. Tarkemmat arvosteluperusteet annetaan kurssin alussa.


Hyväksytty / hylätty

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää kurssiin kuuluvien tehtävien suorittamista sekä hyväksyttyä tenttisuoritusta (vähintään 60 % maksimipisteistä). Tentissä testataan kurssilla harjoiteltua ruotsin kielen keskeistä perussanastoa ja kielioppirakenteita.


Mikäli opiskelijan suoritus on hylätty, on opiskelijalla oikeus osallistua uusintatenttiin. Uusintatentti on noin kuukauden kuluttua kurssitentistä.

Edellytykset

Kurssia suositellaan opiskelijalle, jonka ruotsin kielen taito vaatii kertaamista ennen  ruotsin kielen tutkintokurssille osallistumista.

Ruotsin kielen kertauskurssi ei vastaa korkeakoulututkintoon kuuluvia pakollisia kieliopintoja.

Tarjontatieto

Opintojakso on suunnattu kaikkien tieteenalojen  opiskelijoille.

Lisätietoja

Opintojaksoa tai osaa siitä ei voi korvata muulla suorituksella.


Opetuksen kieli:
suomi ja ruotsiKotiorganisaatio/hanke: Itä-Suomen yliopisto