Tällä verkkokurssilla tutustut visuaaliseen kieleen, joka koostuu suomalaisen viittomakielen viittomista, ilmeistä ja eleistä sekä vartalon liikkeistä. Kurssilla opiskelet arkitilanteisiin liittyviä perusviittomia ja opit muodostamaan lauseita suomalaisella viittomakielellä. Kurssilla harjoittelet ymmärtämään perusilmaisuja ja kuvailevia ilmaisuja hitaasta ja selkeästä viittomisesta. Kurssilla käydään läpi myös perusasioita kuurojen kulttuurista. 

Opintojen laajuus on 3 op ja kurssin suoritettuasi saavutat eurooppalaisen viitekehyksen (CERF) tason A1.

Kurssi alkaa viikolla 7 ja päättyy viikolla 18.

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen: https://www.lyyti.fi/reg/KiVAKO_pilotit_k2020