Saat kurssin kuvaukset näkyviin painamalla i -painiketta rivin lopusta.

EJOP +20 op INFO 2019-2021 on Digicampuksessa sijaitseva informaatiofoorumi, josta löytyy kaikki tieto mitä tarvitset osallistuessasi erikoistuvien lääkärien valtakunnalliseen johtamisopintopilottiin. 

Kotiorganisaatio/hanke: Itä-Suomen yliopisto
Kotiorganisaatio/hanke: Itä-Suomen yliopisto

Kotiorganisaatio/hanke: Itä-Suomen yliopisto

Tämä EJOP+20op-opintojen kokonaisuus kootaan yhteensä viidestä osatehtävästä, joista kukin on kahden opintopisteen laajuinen. Tehtävän vastuuohjaaja vastaa tehtävän sisällöstä, ohjauksesta ja antaa verkko-oppimisympäristön välityksellä ryhmälle yhteisen palautteen. Sisällöt integroidaan perusterveyden- ja erikoissairaanhoidon kysymyksiin.

Kotiorganisaatio/hanke: Itä-Suomen yliopisto

https://digicampus.fi/course/edit.php?id=156

Tällä verkkokurssilla perehdytään siihen, mitä monikulttuurisuus tarkoittaa terveydenhuollon asiakastyössä ja työyhteisön toiminnassa. Monikultturisuuden voimakas kasvu näkyy sekä asiakkaiden että työntekijöiden ryhmissä. Tämä haastaa ammattilaisten osaamista asiakkaiden kohtaamisessa, työyhteisöissä kuin myös johtamisessa.   

Tavoitteet: Opiskelija laajentaa ja syventää tietämystään (sosiaali-) ja terveydenhuollon organisaation moniammatillisesta, monitoimijaisesta, monikulttuurisesta ja muuttuvasta toimintaympäristöstä. 

Toteutus: Verkkokurssi, jossa  monikulttuurisuuden näkökulmasta perehdytään kulttuurin käsitteeseen, asiakkaan ja erilaisten asiakasryhmen kohtaamiseen sekä miten monikulttuurisuus vaikuttaa työyhteisön johtamiseen ja toimintaan (esimiestyö, rekrytointi, perehdytys, vuorovaikutus ja viestintä jne.) kirjallisuuden sekä  THL:n tuottaman verkkomateriaalin pohjalta pienryhmissä erityyppisiä verkkotehtäviä työstäen.

Aikataulu: 20.4.- 18.6.20

Ilmoittautuminen https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/23722/lomake.html viimeistään 14.4.20

Tiedustelut heli.parviainen @tuni.fi | TAU

Kotiorganisaatio/hanke: Itä-Suomen yliopisto

EJOP Opettajanhuone on erikoistuvien lääkärien +20 op johtamisopintokokonaisuuden opettajille ja hallinnoijille tarkoitettu foorumi. Pääset foorumille pyytämällä avaimen Marianne Rytköseltä email marianne.rytkonen@uef.fi 

Kotiorganisaatio/hanke: Itä-Suomen yliopisto
Kotiorganisaatio/hanke: Itä-Suomen yliopisto

Kriisitilanteiden johtaminen - varautumisesta jälkihoitoon (2 op) kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija mahdollisiin kriisi-, häiriö- ja poikkeustilanteisiin ja näiden turvalliseen ja tehokkaaseen johtamiseen, sekä niiden jälkeiseen henkiseen jälkihoitoon. Kurssilla käsiteltäviä asioita käydään läpi useiden käytännön esimerkkien avulla. Ne auttavat opiskelijoita hyödyntämään saatuja tietoja ja taitoja omassa työssään. Tavoitteena on myös tunnistaa oman työyksikön varautumiseen ja turvallisuuteen liittyviä kehittämiskohteita.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

  • Varautuminen mahdollisiin kriisi-, häiriö- ja poikkeustilanteisiin
  • Kriisitilanteiden johtaminen ja niihin valmistautuminen sekä tilanteen aikainen viestintä
  • Turvallisuus kriisitilanteissa
  • Kriisitilanteiden jälkihoito (defusing)

Kurssi toteutetaan vuorovaikutteisilla luennoilla ja tehtävien avulla. Ajankohta on 12.5.2020, klo 8.30–16.00. Huomioikaa, että lähitapaamisen paikkana on Mauno Koivisto -sali, Publicum, Assistentinkatu 7, Turku, sekä etäneuvotteluyhteydet Porissa, Vaasassa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Kurssille voi ilmoittautua https://link.webropolsurveys.com/S/A57C12D2A213ED33 viimeistään 4.5.2020.

Kotiorganisaatio/hanke: Itä-Suomen yliopisto