Tämä verkkokurssi on tarkoitettu sosiaalityöntekijöille, jotka toimivat sosiaalityön opiskelijoiden ohjaajina käytännön työelämäjaksolla ja haluavat syventää ohjausosaamistaan. Kurssin järjestää vuosittain Sosnet -verkosto.

Kotiorganisaatio/hanke: Tampereen korkeakouluyhteisö