Painelaitteiden lujuuslaskenta

Koulutuskokonaisuus on suunnattu ensisijaisesti painelaitteiden laskennan perustiedot omaaville ja laskentaan perehtyneille suunnittelijoille ja lujuuslaskijoille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan haastavampiin mitoitustapauksiin.

Kurssikokonaisuus koostuu kolmesta 4 tunnin koulutuksesta. Ensimmäinen osuus järjestetään 28.8.2020 ja seuraavat kaksi koulutusta loppuvuoden aikana. Kouluttajana toimii DI Sami Heinilä LAB-ammattikorkeakoulusta.

Koulutukset ovat maksuttomia ja koulutus järjestetään osana ESR-rahoitteista Skaala-hanketta (www.skaala-koulutukset.fi). Hankerahoituksen vuoksi tarvitsemme kaikilta osallistujilta täytetyt ESR-hankkeiden osallistujien aloitus- ja lopetuslomakkeet

Koulutukseen osallistuvien yrittäjien/yritysten työntekijöiden tulee lisäksi täyttää yrityksen Deminimis-tuki-ilmoitus. Koulutukseen osallistuminen kerryttää yrityksen De minimis-tukea 181 euroa / koulutus osallistujaa kohti. Osallistuvien yritysten De minimis-kertymä ei saa ylittää yli 200 000 euroa viimeiseltä kolmelta vuodelta. 

Kaikki lomakkeet tulee toimittaa paikan päälle koulutukseen tai sähköpostitse: neea.simila@lab.fi tai postitse osoitteeseen: LAB-ammattikorkeakoulu, Neea Similä, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti.

Olethan ystävällinen ja annat myös palautetta koulutuksistamme: https://webropol.com/s/skaala-palaute
Autat näin meitä kehittämään koulutuksiamme edelleen.

Antoisaa koulutusta!