Seminaarin alkuvaiheeseen kuuluvat aloituskokous, tiedonhankinnan harjoitukset sekä tutkimussuunnitelman esittäminen seminaarin vetäjälle. Varsinainen seminaari koostuu oman tutkimusraportin esittämisestä sekä opponoinnista ja osallistumisesta tieteelliseen väittelyyn.