Detta är en kurs där Novias digimentorer kan testa och upptäcka nya funktioner i Moodle.