Someta Duuniin (ESR) -hankkeessa toteutettu itsenäiseen opiskeluun suunniteltu koulutuspaketti erityisesti korkeakoulun ohjaus- ja opetushenkilöstölle. Sisällöt soveltuvat myös muille ohjausalalla toimiville ja aiheesta kiinnostuneille.