Opintojakso johdattelee viestinnän etiikan filosofiseen ja oikeudelliseen perustaan. Tämän lisäksi pohditaan eettisiä kysymyksiä viestinnän eri tasoilla:

  • Mediaetiikka: viestinnän ammattietiikka ja itsesääntely, tekstin, valokuvan ja muun kuvallisen esittämisen luotettavuuteen ja totuudellisuuteen liittyvät käytännöt, lajityypit ja esittämistavat sekä perinteisen ja sosiaalisen median tuottamat kohtaamistilanteet

  • Keskinäisviestintä: vuorovaikutusetiikka, vuorovaikutustilanteiden eettiset haasteet monikulttuurisessa ja -kielisessä ympäristössä, vuorovaikutusosaaminen institutionaalissa ja ammatillisissa kohtaamisissa mukaan lukien taiteet, kirjallisuus ja teatteri

  • Viestintä organisaatioissa: tiedottaminen, markkinointi ja mainonta, kääntäminen, tulkkaus, yritysten sisäinen ja ulkoinen viestintä eri kohderyhmille

  • Teknologiavälitteiden viestintä: toisten puolesta viestiminen, konekääntäminen, järjestelmien ja pelien suunnittelun eettiset kysymykset, automaatio, tekoäly, käyttäjyyteen liittyvät eettiset kysymykset

Opintojaksolla käsitellään myös viestinnän muutosta ja viestinnän eettisiä haasteita tulevaisuudessa.

Kotiorganisaatio/hanke: Tampereen korkeakouluyhteisö