Kurssilla tarkastellaan kiertotaloutta koko yhteiskuntaa läpileikkaavana muutoksena. Kurssi tarjoaa katsauksen kiertotalouden sosiaalisiin, poliittisiin ja oikeudellisiin edellytyksiin ja vaikutuksiin. Kurssi on yhteiskuntatieteellisesti monialainen ja kuuluu ympäristöpolitiikan sekä maantieteen aineopintokokonaisuuksiin. Kurssin eri osioiden kautta tarkastellaan kiertotalouteen liitettyjä muutostavoitteita eri toimijoiden, tuotannonalojen, yhteiskuntavastuun ja lainsäädännön näkökulmasta.

Kurssi järjestetään seuraavan kerran keväällä 29.3. - 16.5.2021

Kaikille avoimen MOOC-kurssin suoritus on laajuudeltaan 3 op. UEF:n opiskelijat suorittavat kurssin 5 op:n laajuisena. Kurssin näkökulma on yhteiskuntatieteellinen, mutta kurssille ovat tervetulleita kaikki aikaisemmasta opiskelutaustasta riippumatta. Kurssi ei vaadi aikaisempaa osaamista kiertotaloudesta.

MOOC-kurssin opiskelu ja tehtävien suorittaminen on ilmaista, mutta jos haluat suorituksestasi virallisen todistuksen, eli merkinnän Itä-Suomen yliopiston opintorekisteriin, sinun on ilmoittauduttava avoimen yliopiston opiskelijaksi ja maksettava 3 opintopisteen opintomaksu. Voit hoitaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen ja opintomaksun maksamisen myös kurssin jo suoritettuasi. Löydät kurssin avoimen yliopiston tarjonnasta opintopolku.fi -sivustolta.

UEF:n tutkinto-opiskelijoille suoritusmerkinnän saaminen edellyttää kurssille ilmoittautumista WebOodin kautta. Löydät kurssin WebOodista tämän linkin kautta.

Mikäli sinulla on kysyttävää kurssin sisällöstä tai suorittamisesta, voit ottaa yhteyttä: jukka.sihvonen@uef.fi

Lyhyesti:

  • Kurssin pituus: 7 viikkoa
  • Kurssi alkaa: 29.3.2021
  • Kurssin tarjoaa: Itä-Suomen yliopisto (Ympäristöpolitiikka)
  • Kieli: Suomi tai englanti
  • Maksullisuus: Ilmainen
  • Mahdollisuus viralliseen kurssisuoritus todistukseen (opintosuoritusote): Kyllä, kurssimaksua vastaan Avoimen yliopiston kautta (ks. https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.85015992705 )