Tällä verkkokurssilla perehdytään siihen, mitä monikulttuurisuus tarkoittaa terveydenhuollon asiakastyössä ja työyhteisön toiminnassa. Monikultturisuuden voimakas kasvu näkyy sekä asiakkaiden että työntekijöiden ryhmissä. Tämä haastaa ammattilaisten osaamista asiakkaiden kohtaamisessa, työyhteisöissä kuin myös johtamisessa.   

Tavoitteet: Opiskelija laajentaa ja syventää tietämystään (sosiaali-) ja terveydenhuollon organisaation moniammatillisesta, monitoimijaisesta, monikulttuurisesta ja muuttuvasta toimintaympäristöstä. 

Toteutus: Verkkokurssi, jossa  monikulttuurisuuden näkökulmasta perehdytään kulttuurin käsitteeseen, asiakkaan ja erilaisten asiakasryhmen kohtaamiseen sekä miten monikulttuurisuus vaikuttaa työyhteisön johtamiseen ja toimintaan (esimiestyö, rekrytointi, perehdytys, vuorovaikutus ja viestintä jne.) kirjallisuuden sekä  THL:n tuottaman verkkomateriaalin pohjalta pienryhmissä erityyppisiä verkkotehtäviä työstäen.

Aikataulu: 20.4.- 18.6.20

Ilmoittautuminen https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/23722/lomake.html viimeistään 14.4.20

Tiedustelut heli.parviainen @tuni.fi | TAU