Tämä EJOP+20op-opintojen kokonaisuus kootaan yhteensä viidestä osatehtävästä, joista kukin on kahden opintopisteen laajuinen. Tehtävän vastuuohjaaja vastaa tehtävän sisällöstä, ohjauksesta ja antaa verkko-oppimisympäristön välityksellä ryhmälle yhteisen palautteen. Sisällöt integroidaan perusterveyden- ja erikoissairaanhoidon kysymyksiin.