Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja kuvata

  •      kirjaamisen merkityksen asiakkaan/potilaan monialaisessa hoidossa, kuntoutuksessa ja palvelussa
  •      tiedon tuottamiseen ja käyttämiseen liittyvän lainsäädännön ja eri rekistereiden merkityksen 
  •      lainsäädännön vaatimukset sosiaali- ja terveysalan kirjaamisessa     

Sisältö:

  •       Ohjeistusvideo 
  •        video ”Mitä on monialainen kirjaaminen” 
  •        Eri ammattiryhmien kirjaaminen ”mitä muiden pitää siitä ymmärtää” (hoito- ja sosiaalityö, lääketiede,        kuntoutus)
  •        Lainsäädäntö ja rekisterit

 

Opintojaksolle voi kirjautua ajalla 1.9.2021-31.7.2022. Tarkista, että kirjaudut oikealla kurssiavaimella. Aloita opintojakso lukemalla huolellisesti ohjeet.