SOSK-101 Johdatus sosiaalitieteisiin 5op

Helsingin yliopisto

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalitieteiden keskeisiä tapoja jäsentää yhteiskunnallisia rakenteita ja ihmisten jokapäiväistä elämää. Opiskelija osaa nimetä sosiaalitieteiden käsitteitä ja soveltamisaloja. Lisäksi opiskelija pystyy kuvailemaan arkielämän ilmiöitä keskeisimpien sosiaalitieteellisten käsitteiden avulla. Opiskelija tunnistaa eriarvoisuutta tuottavia yhteiskunnallisia mekanismeja ja käytäntöjä edistää ihmisten hyvinvointia.

YKTP01 Johdatus yhteiskuntatutkimukseen 5op

Tampereen yliopisto

Opintojakso johdattelee yhteiskuntatutkimuksen perusteisiin. Jaksolla käsitellään yhteiskuntaa, sen luonnetta sekä yhteiskuntaa koskevia käsitteellistyksiä. Jakson sisällöllisinä juonteina ovat kurssitoteutuksesta riippuen esimerkiksi yhteiskuntatutkimuksellinen ajattelu, yhteiskunnalliset jaot, ylirajaisuus, vuorovaikutus, sukupuoli, hyvinvointi, sosiaalinen toiminta, työelämä ja eri elämänvaiheet.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä sosiaalitieteiden ja yhteiskuntatutkimuksen alaa. Hän tunnistaa ja osaa jäsentää yhteiskunnallisia ilmiöitä suhteessa sosiaali- ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Hän osaa määritellä sosiaali- ja yhteiskuntatieteellisiä käsitteitä ja käyttää niitä. Opiskelija osaa tiivistää lukemaansa tieteellistä tekstiä siten, että erottaa oman tulkintansa lähdemateriaalin tulkinnoista.

Tutustu keväällä 2019 järjestetyn kurssin kokemuksiin: https://youtu.be/ySDhwpBQZhg

Kurssikirjautuminen

Kurssin suorittamiseksi tapahtuva kurssikirjautuminen tehdään Helsingin yliopiston (@helsinki.fi) tai Tampereen korkeakoulujen [@tuni.fi) tunnuksilla, eli Haka-tunnuksilla. Haka-tunnuksen saat ilmoittauduttuasi kurssille Helsingin yliopiston tai Tampereen yliopiston avoimen yliopiston sivun kautta.

Linkit Avoin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Avoin yliopisto, Helsingin yliopisto.

Kirjautumisen yhteydessä tarvitset kurssiavaimen. Saat kurssiavaimen ilmoittautumisen yhteydessä.

Kurssin alkuosioon voi tutustua ilman kurssikirjautumista ja kurssin suoritusoikeutta myös vierailija-statuksella.

Kurssin suorittaminen

Kurssisuorituksen tekemiseksi ja suoritusmerkinnän saamiseksi opiskelijalla on oltava kurssin opiskeluoikeus joko Helsingin tai Tampereen yliopistossa eli kurssille täytyy ilmoittautua ja kurssialueelle on kirjauduttava Helsingin tai Tampereen yliopiston tunnuksilla, eli Haka-tunnuksilla. 

Kurssille täytyy ilmoittautua joko Helsingin tai Tampereen yliopiston järjestelmässä viimeistään 1.9. klo 15 mennessä. Täällä Digicampus-alueella ei siis voi ilmoittautua kurssille, vaan se täytyy tehdä suoraan siihen yliopistoon, johon haluat kurssisuorituksen kirjautuvan. 

Saat ilmoittautumisen yhteydessä kurssiavaimen. Tällä kurssiavaimella voit kirjautua Digicampus-alueella kurssin suorittajaksi. Kirjautuminen tulee tehdä sillä kurssiavaimella, jonka juuri sinä sait ilmoittautumisen yhteydessä - kurssilla on poikkeavia aikatauluja ja määräaikoja, jotka määrittyvät kurssiavaimen kautta. Kirjautuminen tulisi tehdä viimeistään 8.9. klo 15, jotta ehdit tekemään ensimmäiset tehtävät, joiden määräaika on 13.9. klo 15.

Helsingin ja Tampereen yliopistojen poikkeavista periodiaikatauluista ja erityisesti Helsingin yliopiston aloittavien opintojen orientaatioviikosta johtuen kurssilla on kaksi hieman toisistaan poikkeavaa aikataulua: yleinen aikataulu koskee kaikkia avoimen yliopiston opiskelijoita (ml. HY:n muiden ohjelmien opiskelijat, jotka suorittavat kurssia avoimen kautta sivuaineeseen) sekä kaikkia Tampereen yliopiston opiskelijoita. Poikkeava aikataulu koskee ainoastaan HY:n sosiaalitieteiden kandiohjelman tutkinto-opiskelijoita.  

Kurssi alkaa 18.8.2021 aukeavilla, itsenäisesti suoritettavilla kurssiosioilla. Nämä osiot on tehtävä viimeistään maanantaina 13.9.2021 kello 15.00. Osiot on suoritettava hyväksytysti, mutta muutoin ne eivät vaikuta kurssin kokonaisarviointiin. HUOM. Se, mitkä osiot on suoritettava 13.9. mennessä vaihtelee opiskelijaryhmittäin. Kun ilmoittaudut kurssille, saat kurssiavaimen. Kun kirjaudut kurssialueelle tätä sinulle annettua avainta käyttäen, tehtävien määräajat näkyvät oikein.

Kurssialueelta poistetaan kaikki muut kuin @helsinki.fi ja @tuni.fi tunnukset 13.9.2021 jälkeen. Kurssialueelta poistetaan myös kaikki @helsinki.fi ja @tuni.fi -tunnuksilla kirjautuneet opiskelijat, jos kurssin suorittamista ei ole ohjeiden mukaisesti aloitettu. Kurssi tulkitaan aloittamattomaksi, jos kaikkia omatahtisten osioiden tehtäviä ei ole määräaikaan (13.9..) mennessä suoritettu hyväksytysti. Tämän jälkeen opiskelu jatkuu suljetussa oppimisympäristössä. 

Kurssin ohjeellinen työmäärä on 135t, josta ensimmäisten kurssiosioiden omatahtisiin suorituksiin on sijoitettu 28t.

Kurssi on tiukkarytminen ja edellyttää viikoittain vaihtuvien osioiden mukaista etenemistä. Kurssi ei sisällä tehtäviä, jotka edellyttäisivät läsnäoloa verkossa ennalta määritettynä kellonaikana. Ennakkotietovaatimuksia ei ole.

www.ykttanaan.fi

Kotiorganisaatio/hanke: Tampereen korkeakouluyhteisö