Ajankohta:

1.8.2021 - 30.6.2022. Opintojakso on opiskeltavissa opiskelijan omassa aikataulussa.

Laajuus:

1 opintopiste. noin 27 h itsenäistä opiskelua.

Kohderyhmät:

Kaikille avoin verkko-opintojakso, joka on suunnattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle ja alan opiskelijoille.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää koronavirusinfektioon (Covid-19) liittyvät infektioepidemiologiset peruskäsitteet ja torjuntakeinot,

- osaa tehdä varmistettujen tai epäiltyjen Covid-19 tapausten kontaktien kartoituksen ja jäljitykseen tarvittavat toimenpiteet yhteisössä ja terveydenhuollossa sairaanhoitopiirin tai kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin ohjauksessa,

- tuntee yksityisyyden suojaan liittyvät tekijät ja osaa huomioida ne työssään,

- osaa tunnistaa tärkeimmät virhelähteet ja tilanteet, milloin tarvitaan asiantuntijakonsultaatiota (Sairaanhoitopiirin infektiolääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos),

Sisältö:

- Kenttä- ja infektioepidemiologian peruskäsitteet

- Koronavirusinfektion itämisaika, tartuntatavat, tarttuvuus ja epidemian leviämiseen liittyvät tekijät

- Oireisten, vähäoireisten, pre-symptomaattisten ja oireettomien rooli

- Kontaktien kartoituksen ja jäljityksen tavoitteet

- Yleisvaarallisten tartuntatautien jäljitystä koskeva tartuntatautilain säännökset 

- Covid-19 tapausmääritelmät (varmistettu/epäilty tapaus)

- Kontaktien tunnistus ja luokittelu riskiarvion perusteella (lähikontaktit/ muut kontaktit)

- Terveydenhuollon yksiköissä: henkilökunnan lähikontaktit (varotoimien/suojautumisen asianmukaisuus tai puuttuminen)

- Kontaktien rivilistaus ja haastattelu

- Kuvailevat tiedot: Henkilö, aika, paikka

- Oireiden monitorointitavat, ohjeistus (aktiivinen seuranta, kotikaranteeni, kotihoito, hoitoon hakeutuminen)

- Laboratoriotestauksen periaatteet

- Jatkotoimet, seurantatietojen keräys, analysointi ja merkitys torjuntatoimien kohdentamisessa
- Lainsäädäntö

Opetusmenetelmät ja suoritustavat:

Luentomoduulit (7), oheismateriaali, osaamisen arviointi (osaamistestit luentomoduulien päätteeksi sekä lopputentti).

Kirjautuminen:

 • Voit tutustua vierailja-tunnuksilla ensimmäisen moduulin (=perusteet) materiaaleihin
  • Vierailijana ei voi tehdä tehtäviä eikä siitä jää suoritusjälkeä kurssialueelle.
 • Kirjautumalla kurssialueelle omilla Google-tunnuksillasi, HAKA-tunnuksillasi tai Suomi.fi -kirjautumisella voit suorittaa koko MOOC-kurssin ja saada suorituksesta itse tulostettavan suoritetodistuksen. MOOC-kurssin voi tässä tapauksessa suorittaa osissa jatkaen aina siitä mihin jäit edellisellä kirjautumisella.
  • Kirjautumisavain on karanteeni
 • Halutessasi voit suorittaa kurssin opintopisteytettyinä opintoina ja saada virallisen todistuksen Avoimen yliopiston kautta
  •  Avoimen yliopiston opiskelijana saat opintosuorituksen ja opintopisteytetyn todistuksen
 • Ilmoittaudu opintojaksolle mukaan Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijaksi Opintopolun kautta tai Tampereen yliopiston  Avoimen yliopiston opiskelijaksi tästä linkistä
  • Saat jatko-ohjeet ja opintojen aloitusohjeet sähköpostiisi ilmoittautumisen jälkeen.
  • HUOM! Avoimen yliopiston opintomaksu tästä opintojaksosta on 12 e.
 • Jos olet Itä-Suomen yliopiston opiskelija
  • Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijana voit ilmoittautua opintojaksolle WebOodin kautta.
  • Itä-Suomen yliopiston jatkuvan oppijan opinto-oikeudella voit ilmoittautua opintojaksolle WebOodin kautta.
  • Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat ja jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevat saavat kurssien suoritusmerkinnän ja opintopisteet maksutta.
 • Jos olet Tampereen yliopiston opiskelija
  • Tutkinto-opiskelijana voit ilmoittautua opintojaksolle Sisun kautta.

Kotiorganisaatio/hanke: Itä-Suomen yliopisto