LASTU – monialainen korkeakoulujen ja työelämän kehittämisverkosto lasten hyvinvoinnin tueksi

LASTU-hanke kokoaa yhteen sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia kouluttavat korkeakoulut ja työelämätoimijat. Hankkeessa luodaan verkosto, joka vahvistaa opetus- ja kasvatusalan ja sote-alan yhteistyötä.


Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto