Johtamisen ja organisaatioiden perusteet -opintojakso tutustuttaa sinut organisaation, johtamisen ja johtajuuden keskeisiin perusteorioihin ja käsitteisiin sekä henkilöstöjohtamisen peruskäsitteisiin ja sisältöihin. Opit ymmärtämään strategisen johtamisen keskeisimpiä työkaluja, muodostamaan käsityksen liiketoiminnasta globaalien vaikutussuhteiden verkostossa ja soveltamaan oppimaasi kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa.

During the Basics of Management and Organizations course you'll familiarize yourself with the key concepts and theories in the areas of organization, management and leadership, as well as with the key concepts and functions of human resource management. You'll learn to understand the major tools of strategic management, and business in the network of global interactions in addition to applying theory on practical leadership and management situations.

*****
Ajankohta/Course schedule: 09.02.2022 - 12.04.2022

Opetuksen tuottava yliopisto/University responsible for organising the course: Itä-Suomen yliopisto/University of Eastern Finland
Opintojakson yhteyshenkilö(t): Satu Mättö (Itä-Suomen yliopisto 12.4.2022 saakka), Minna Liikanen (Jyväskylän yliopisto, 12.4.2022 jälkeen)

Ilmoittautuminen/Course registration: 06.01.2022 - 26.01.2022 kotiyliopistossa/at the home university

Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Tutustu LITO Opiskelijan ohjeeseen (pdf) (päivitetty 5.4.2022)  ennen kurssi-ilmoittautumista.

Proper registration for the course is obligatory and required for having the course credits registered. No late registrations are accepted. See also the LITO Student Guide (pdf) (updated 5 April 2022) before registering for the course.

Sisältö, oppimistavoitteet, työmäärä, kieli jne:
opintojaksokuvaus Johtamisen ja organisaatioiden perusteet 2021-22 (pdf)

Content, learning objectives, workload, language etc
:
syllabus Basics of Management and Organizations 2021-22 (pdf)

*****

Kurssiavain ja -ohje lähetetään ennen kurssin alkua kotiyliopistostasi saatuun sähköpostiin - jos et saa sähköpostia, tarkasta sähköpostisi roskapostikansio!

Course instructions and course password (self-enrollment key) will be sent before the course starts to the e-mail address received from your home university - if you have not received the e-mail, check the junk mail folder in your e-mail!

Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto