Markkinoinnin ja myynnin perusteet -opintojaksolla tutustut markkinoinnin rooliin organisaatiossa ja opit tunnistamaan asiakaskeskeisen toiminnan merkityksen. Opit soveltamaan markkinoinnin keskeisiä käsitteitä päätöksenteon tukena ja arvioimaan päätösten toimivuutta. Tutustut B-to-B- ja kuluttajamarkkinoinnin ominaispiirteisiin ja painotuseroihin sekä markkinointiviestinnän keskeisiin kanaviin ja niiden käyttöön. Opit myös tunnistamaan myyntiprosessin sekä käytännön myyntityön osa-alueiden sisällön B-to-B- ja kuluttajamyynnissä.

In the Basics of Marketing and Sales course you'll familiarize yourself with the role of marketing in an organization and learn to identify the significance of customer-orientation. You'll also learn to apply the key concepts of marketing in decision-making and to evaluate the decisions made. The course introduces the key characteristics and diverse emphasis of B-to-B and consumer marketing as well as the key marketing communication channels and their utilization. You'll also learn to understand sales processes and the different parts of them in both B-to-B and consumer sales.

*****

Ajankohta/Course schedule: 28.02.2022 - 08.05.2022

Opetuksen tuottava yliopisto/University responsible for organising the course: Oulun yliopisto/University of Oulu

Ilmoittautuminen/Course registration: 24.01.2022 - 13.02.2022 kotiyliopistossa/at the home university

Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Tutustu LITO Opiskelijan ohjeeseen (pdf) ennen kurssi-ilmoittautumista
Proper registration for the course is obligatory and required for having the course credits registered. No late registrations are accepted. See also the LITO Student Guide (pdf) before registering for the course.

Sisältö, oppimistavoitteet, työmäärä, kieli jne: opintojaksokuvaus Markkinoinnin ja myynnin perusteet 2021-22 (pdf)
Content, learning objectives, workload, language etc
: syllabus Basics of Marketing and Sales 2021-22 (pdf)

Ennakkotehtävä/Preliminary assignment:
Kurssiin kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, joka ajoittuu ajalle 28.02.2022 - 06.03.2022.
The dates for submitting a compulsory preliminary assignment: 28 February, 2022 - 6 March, 2022.

*****

Kurssiavain ja -ohje lähetetään ennen kurssin alkua kotiyliopistostasi saatuun sähköpostiin - jos et saa sähköpostia, tarkasta sähköpostisi roskapostikansio!

Course instructions and course password (self-enrollment key) will be sent before the course starts to the e-mail address received from your home university - if you have not received the e-mail, check the junk mail folder in your e-mail!

Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto