Markkinoinnin ja myynnin perusteet -opintojaksolla tutustut markkinoinnin rooliin organisaatiossa ja opit tunnistamaan asiakaskeskeisen toiminnan merkityksen. Opit soveltamaan markkinoinnin keskeisiä käsitteitä päätöksenteon tukena ja arvioimaan päätösten toimivuutta. Tutustut B-to-B- ja kuluttajamarkkinoinnin ominaispiirteisiin ja painotuseroihin sekä markkinointiviestinnän keskeisiin kanaviin ja niiden käyttöön. Opit myös tunnistamaan myyntiprosessin sekä käytännön myyntityön osa-alueiden sisällön B-to-B- ja kuluttajamyynnissä.

In the Basics of Marketing and Sales course you'll familiarize yourself with the role of marketing in an organization and learn to identify the significance of customer-orientation. You'll also learn to apply the key concepts of marketing in decision-making and to evaluate the decisions made. The course introduces the key characteristics and diverse emphasis of B-to-B and consumer marketing as well as the key marketing communication channels and their utilization. You'll also learn to understand sales processes and the different parts of them in both B-to-B and consumer sales.

*****

Ajankohta/Course schedule: 28.02.2022 - 08.05.2022

Opetuksen tuottava yliopisto/University responsible for organising the course: Oulun yliopisto/University of Oulu

Ilmoittautuminen/Course registration: 24.01.2022 - 13.02.2022 kotiyliopistossa/at the home university

Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Tutustu LITO Opiskelijan ohjeeseen (pdf) (päivitetty 5.4.2022) ennen kurssi-ilmoittautumista
Proper registration for the course is obligatory and required for having the course credits registered. No late registrations are accepted. See also the LITO Student Guide (pdf) (updated 5 April 2022) before registering for the course.

Sisältö, oppimistavoitteet, työmäärä, kieli jne: opintojaksokuvaus Markkinoinnin ja myynnin perusteet 2021-22 (pdf)
Content, learning objectives, workload, language etc
: syllabus Basics of Marketing and Sales 2021-22 (pdf)

Ennakkotehtävä/Preliminary assignment:
Kurssiin kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, joka ajoittuu ajalle 28.02.2022 - 06.03.2022.
The dates for submitting a compulsory preliminary assignment: 28 February, 2022 - 6 March, 2022.

*****

Kurssiavain ja -ohje lähetetään ennen kurssin alkua kotiyliopistostasi saatuun sähköpostiin - jos et saa sähköpostia, tarkasta sähköpostisi roskapostikansio!

Course instructions and course password (self-enrollment key) will be sent before the course starts to the e-mail address received from your home university - if you have not received the e-mail, check the junk mail folder in your e-mail!

Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto