Yrityssimulaatio on yhteenvetokurssi, joka linkittää muut LITO-kokonaisuuden jaksot. Simulaatio välittää opiskelijoille kokonaiskuvan yritystoiminnan dynamiikasta ja siitä, miten eri liiketaloustieteet liittyvät yritystoiminnan kokonaiskuvaan. Keskeistä yrityssimulaatio-opintojaksolla on yritystoiminnan kokonaisuuden optimointi: ymmärrät, miksi yritystoiminnassa ei ole tarkoituksenmukaista osaoptimoida erillisiä toimintoja, vaan yrityksen johdon on katsottava yritystoimintaa kokonaisuutena.

The Business Simulation Game serves as a capstone course, bridging together the other modules in the LITO entity. The course provides an overall picture of business dynamics and explains how the different fields in business studies are related to it. A central part of the course is to see the business as a whole, you will understand why it is not practical to optimize single functions separately and why the management needs to have a holistic perspective of the company.

*****

Toteutusajankohdat 2021-22/Course periods 2021-22

Ilmoittautuminen/
Course registration
Ajankohta/Schedule Ennakkotehtävä/
Pre-assignment
Simulaatiopäivät/
Simulation days
1. toteutus/
course period

24.08.21-
13.09.21
27.09.21-
21.11.21
27.09.21-
04.10.21
13.10.21,
20.10.21 &
03.11.21
2. toteutus/
course period
20.12.21-
10.01.22
24.01.22-
20.03.22
24.01.22-
31.01.22
31.01.22,
09.02.22 &
02.03.22
3. toteutus/
course period
08.02.22-
28.02.22
14.03.22-
11.05.22
14.03.22-
21.03.22
30.03.22,
06.04.22 &
20.04.22

Opintojaksoon kuuluu kolme simulaatiopäivää, jolloin sinun on varattava aikaa työskentelyyn yhdessä ja samanaikaisesti muiden osallistujien kanssa.

Participation in this course means that you need to be virtually present during three simulation days. Thus, passing the course requires that you are online, collaborating in real-time with your team during the simulation days.

Kurssi-ilmoittautuminen kotiyliopistossa ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Tutustu LITO Opiskelijan ohjeeseen (pdf) (päivitetty 5.4.2022) ennen kurssi-ilmoittautumista.

Proper registration for the course at the home university is obligatory and required for having the course credits registered. No late registrations are accepted. See also the LITO Student Guide (pdf) (updated 5 April 2022) before registering for the course.

Ennakkotehtävä/Preliminary assignment:
Jokaiseen toteutukseen kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, ks. ajankohdat yllä.
Each course period includes a compulsory pre-assignment, see dates above.

Opetuksen tuottava yliopisto/University responsible for organising the course: Turun yliopisto/University of Turku

*****

Esitiedot/Prerequisites:
On suositeltavaa, että olet suorittanut LITO-kokonaisuudesta vähintään opintojaksot Johdatus taloushallintoon sekä Johtamisen ja organisaatioiden perusteet ennen yrityssimulaatiokurssin suorittamista.

It is recommended that before taking the course you have taken at least the following LITO courses: Introduction to Accounting and Financial Management and Basics of Management and Organizations.

*****

Kurssiavain ja -ohje lähetetään ennen kurssin alkua kotiyliopistostasi saatuun sähköpostiin - jos et saa sähköpostia, tarkasta sähköpostisi roskapostikansio!

Course instructions and course password (self-enrollment key) will be sent before the course starts to the e-mail address received from your home university - if you have not received the e-mail, check the junk mail folder in your e-mail!

Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto