TERVETULOA OPISKELEMAAN OIKEUSTIETEEN PERUSTEITA!


Olet osallistumassa opintojaksolle, joka on tarkoitettu kaikille oikeustieteen perusasioista kiinnostuneille.


OPINTOJAKSON KOHDERYHMÄ


Opintojakso sisältyy oikeustieteitä Itä-Suomen yliopistossa opiskelevien opiskelijoiden ensimmäisen syksyn opintoihin. Opintojaksoa voivat suorittaa myös kaikki muut Itä-Suomen yliopiston opiskelijat: sivuaineopiskelijat tai avoimen opiskelijat.
Lisäksi opintojaksoa on avoin kaikille siitä kiinnostuneille (=MOOC-opiskelija). Jos siis olet kiinnostunut oikeustieteestä tieteenalana ja haluat ymmärtää, missä oikeustieteessä on kyse, on opintojakso tehty sinua varten.

TAVOITTEET


Tavoitteena lisätä tietoa oikeudellisesta sääntelystä ja oikeusjärjestyksen perusteista sekä keskeisistä oikeudenaloista ja näiden peruskäsitteistä. Opintojakso antaa perusvalmiuksia oikeustieteen opiskeluun.


KURSSILLE OSALLISTUMISEN EDELLYTYKSET JA MATERIAALIT


Kaikki halukkaat pääsevät kirjautumaan opintojaksolle. Opintojakso suoritetaan tekemällä oppimisympäristössä tentti. Tenttiin kirjautuminen edellyttää sinulta Itä-Suomen yliopiston sähköpostiosoitetta.

MITEN EDETÄ?

  • Kirjaudu sisälle opintojaksolle.
  • Kurssi on jaettu Itä-Suomen yliopiston opinto-oikeuden omaavien opiskelijoiden osioon ja muita koskevaan osiin (MOOC-opiskelijat), johon voi tutustua kuka tahansa aiheesta kiinnostunut. Klikkaa itsesi sisään jompaan kumpaan näistä.
  • Jos sinulle ei ole opiskeluoikeutta Itä-Suomen yliopistoon, tutustu opintojakson oppimateriaaleihin ja sen suorittamiseen omaan tahtiisi, jos haluat tehdä tentin, kirjaa itsellesi opinto-oikeus Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon ja suorita opintojakson tentti. Saat tällöin 1 opintopisteen laajuisen suoritusmerkinnän sekä halutessasi todistuksen suorituksestasi.

MITÄ JOS MIETITYTTÄÄ?


Ota yhteyttä opintojakson kurssisihteeriin Juulia Salo: juulia.salo@uef.fi
 
Tutustu laitoksemme toimintaan ja sen some-kanaviin nettisivuillamme!


 HUOM! TENTIN SUORITTAMINEN ON MAHDOLLISTA 16.8.2021 ALKAEN