Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan -opintojaksolla pohditaan tiedonhallinnan eri osa-alueiden merkitystä ja käydään läpi tiedonhallinnan keskeiset käsitteet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Opintojaksolla tiedonhallintaa tarkastellaan seuraavien teemojen avulla: sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon muodostus, tiedon hyödyntäminen sekä tiedonhallinnan strateginen ohjaus ja sähköisten palveluiden rooli potilaiden ja asiakkaiden hoidossa/palveluissa sekä ammattilaisten työssä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

•tunnistaa tiedonhallinnan osa-alueet ja määritellä tiedonhallinnan käsitteen sisällön sosiaali- ja terveydenhuollossa
•selittää tiedonhallinnan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työssä

Sisältö:

Tiedonhallinnan osa-alueet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tiedon ja tietovarantojen muodostuminen ja käyttö. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan menetelmät. Tiedonhallinta osana potilas- ja asiakastyötä.
Opintojaksolle voi kirjautua ajalla 1.9.2021-31.7.2022. Tarkista, että kirjaudut oikealla kurssiavaimella. Aloita opintojakso lukemalla huolellisesti ohjeet.
Kotiorganisaatio/hanke: Itä-Suomen yliopisto