Logo
Sisältö: Newtonin lait, säilymislait, Newtonin mekaniikan sovellukset
Kirja: Knight, Randall: Physics for scientists and engineers – a strategic approach with modern physics, 4. painos, luvut 1 - 14

Kurssilla opiskelumenetelmänä käytetään Jyväskylän yliopistossa kehitettyä Primetime learning mallia. Malli jakaantuu neljään osaan
  • Itsenäisesti yksin tai ryhmässä tapahtuva opiskelu kirjaa lukemalla ja/tai videoita katsomalla
  • Opitun testaaminen käsitteellisin tehtävin
  • Opitun soveltaminen laskuharjoitusten avulla
  • Primetime tapaaminen opettajan kanssa