Mitä työturvallisuus on ja mistä kaikesta työturvallisuus lopulta oikein syntyy? Mikä on työterveyslääkärin ja -huollon rooli työturvallisuusasioissa? Miten pienyritysten työturvallisuusasioita tulisi edistää? Entä mitä lääkärin oman työn riskit ovat? Miten torjua työhön liittyvää väkivaltaa? Muun muassa näitä teemoja käsitellään tällä itseopiskelukurssilla.

Tavoitteina on, että kurssin suoritettuaan osallistuja:

  • tuntee työturvallisuuden perusteet, tavoitteet ja toimintajärjestelmän
  • osaa arvioida työturvallisuusriskien terveydellisen merkityksen yksilön, työyhteisön ja työnantajan kannalta
  • osaa soveltaa tietoja työpaikkaselvityksiä tehdessään
  • on perehtynyt erityisesti työtapaturmien ja työhön liittyvän väkivallan torjuntaan sekä PK-yritysten ja lääkäreiden oman työturvallisuuden edistämiseen

Kurssista on mahdollista saada 5h teoriatunteja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssiin sisältyvät tehtävät hyväksytysti.

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto