Työterveyshuolto tutuksi erikoistuvalle lääkärille -kurssi on koejaksoon kuuluva pakollinen kurssi uusille erikoistuville. Se sopii myös muiden työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärien peruskurssiksi ja kertaukseksi työterveyshuollon tärkeimmistä sisällöistä. Kurssin aikana erikoistuva saa yleiskäsityksen työterveyshuollosta, sen perusteista ja tavoitteista, sen erityiskysymyksistä ja -osaamisesta. Kurssin jälkeen hän myös ymmärtää moniammatillisuuden, työpaikkojen kanssa tehtävän yhteistyön sekä muun terveydenhuollon kanssa tehtävän yhteistyön sekä alan yhteiskunnallisen merkityksen. Kurssin aiheita voi läpikäydä ja syventää viikottaisissa ohjauskeskusteluissa ja sen sisältö auttaa myös erikoistumissuunnitelman laatimisessa.

                                                                                
                                       

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto