15.11.2019 - 31.1.2020, Oulu

Yritysjohtamisen osaamista työterveyslääkäreille -kurssin käytyään työterveyslääkäri tuntee peruskäsitteitä ja tavallisimpia käytäntöjä yrityselämän johtamisessa, liittyen etenkin strategiseen suunnitteluun, talousjohtamiseen ja työoikeudellisiin kysymyksiin. Ymmärtäessään paremmin yrityselämän lainalaisuuksia työterveyslääkäri osaa perustella ja muotoilla työterveyshuollon suosituksia niiden vaikuttavuutta tukevalla tavalla. Käsitteiden osaaminen tukee hyvän työterveysyhteistyön rakentamista. Yrityselämän johtamisosaamisen perusteisiin keskittyvä kurssi täydentää terveydenhuoltoon painottuvia erikoislääkärikoulutuksen johtamisopintoja (10-30 op) työterveyslääkäreiden erityistarpeisiin.

Toteutus sisältää ennakkotehtävän, kaksi lähiopetuspäivää ja verkkomateriaaliin tutustumista. Lähiopetuspäivät ovat 29.11.2019 ja 17.1.2020 Oulussa.

Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t. Liittyy lokikirjan osaamialueisiin: Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää, Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta, Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt, Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

Kurssin tarkempi ohjelma

Kurssin esite

Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt.

Lisätietoja: kliininen opettaja Katja Ryynänen: katja.ryynanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto