Arrangeras av Helsingfors universitet i samarbete med Arbetshälsoinstitutet
Tid: 2-3.11.2020.
Kursen ordnas virtuellt p.g.a. pandemin
Antalet teoretiska kurstimmar: 12 t

Kursen är riktad åt alla företagsläkare, specialiserande eller handlärare, som använder svenska i sitt arbete oavsett modersmål.

Målet är att lära sig de kunskaper, färdigheter och tänkesätt som behövs för att kunna effektivt utnyttja olika rehabiliteringsformer och -möjligheter med sina kunder.

Info: Heidi Furu ja Heta Lindblom (förnamn.efternamn@helsinki.fi)

Anmälning/ilmoittautuminen viimeistään 23.10.2020

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa
Ajankohta: 2-3.11.2020
Kurssi järjetetään pandemian vuoksi virtuaalisesti
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 12 t

Kurssin kohderyhmänä ovat kaikki ruotsia työssään käyttävät erikoistuvat ja heidän ohjaajansa äidinkielestä riippumatta.

Tavoitteena on oppia taitoja, valmiuksia ja ajatusmalleja, joita tarvitaan, jotta voisi hyödyntää kuntoutusjärjestelmää ja- muotoja tehokkaasti asiakastyössä.

Lisätietoja: Heidi Furu ja Heta Lindblom (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto