Uudistetulla verkkokurssilla opiskellaan epidemiologiaa  työterveyden näkökulmasta käsin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää epidemiologiset peruskäsitteet kuten esiintyvyys- ja vaikuttavuussuureet, tutkimusasetelmat, tutkimusaineistot ja -menetelmät sekä tutkimustulosten virhelähteet. 

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Suoritukseen vaaditaan verkkokurssin osioiden tehtäviin vastaaminen ja monivalintakysymyksistä muodostuvan lopputentin hyväksyttävä suoritus.

Ilmoittautuminen viimeistään 20.8.2020.

Lisätietoja riitta.luoto @tuni.fi


Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto