UUSI OHJATTU VERKKOKOULUTUS

Tavoitteet: Kurssin käytyäsi tunnet peruskäsitteitä ja tavallisimpia käytäntöjä yrityselämän johtamisessa, liittyen etenkin strategiseen suunnitteluun, talousjohtamiseen ja työoikeudellisiin kysymyksiin. Ymmärtämällä paremmin yrityselämän lainalaisuuksia osaat perustella ja muotoilla työterveyshuollon suosituksia niiden vaikuttavuutta tukevalla tavalla. Käsitteiden osaaminen tukee hyvän työterveysyhteistyön rakentamista. 

Kurssi on toteutettu monimuoto-opetuksena vuonna 2019, josta annettiin palautetta mm. seuraavasti:

  • ”Kurssin sisältö oli mukavan monipuolinen. Johtamiseen liittyvät aiheet toivat uusia näkökulmia ja antavat varmasti uutta työterveyshuollon ja yrityksen väliseen vuoropuheluun.”
  • ”Kurssilla sain raikasta näkökantaa yritystoimintaan ja koen kurssin myös sivistäneen minua nykypäivän yrityselämän perusperiaatteilla”.
  • ”Koulutuspäivän aikana tuli hyvin esille työnantajan ja yrittäjän näkökulma työterveysyhteistyöhön – jatkossakin uskallan ottaa puheeksi myös vaikeat asiat.”

Toteutus: Kurssi sisältää asiantuntijaluentoja sekä harjoittelu- ja pohdintatehtäviä.

Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15.

Katso esite tästä.

Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt.

Lisätietoja: kliininen opettaja Katja Ryynänen, Oulun yliopisto (katja.ryynanen(at)oulu.fi

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto