Tervetuloa opiskelemaan ammattikuljettajien ajoterveyttä!

Työterveys- ja yleislääkäri joutuu usein työssään arvioimaan ajokykyä ja henkilön työkykyä ajotyöhön. EU-määräykset ja uusi lainsäädäntö ovat lisänneet uusia vaatimuksia ajotyökyvyn arvioinnille. Ajoterveyttä tulisi arvioida kaikilla vastaanotoilla ja etenkin sairastuessa.

Kurssiin kuuluu kaksi lähipäivää, jotka järjestetään 8.10. ja 12.11. klo 13-15.30. Lähipäivät järjestetään etäyhteyden kautta. Näiden lisäksi osallistujien kannattaa osallistua Liikenneturvan Ammattiliikenne ja ajoterveys-koulutukseen, joka järjestetään 1.10. klo 14-16.35. Lisätietoa ja ilmoittautuminen (viim. 30.9.) löydät täältä.

Kurssin tavoitteena on antaa taustatietoa ajoterveyskriteereistä ja ammattikuljettajan riskitekijöistä työssään, ja antaa valmiuksia mm. ammattikuljettajan päihdeongelman tunnistamiseen työterveyshuollossa. Työterveyshuollossa tulee arvioida myös ajoterveyskysymyksiä tarvittaessa henkilöautokorttiluokassa, jos työtehtävään kuuluu autolla ajoa tai pidempää työmatkaa. Kurssin tavoitteena on myös perehdyttää voimassaoleviin ajokorttien terveysvaatimuksiin ja oppia soveltamaan saamaansa tietoa käytännön työssä esimerkkitapauksien avulla. Oleellista on hahmottaa, milloin oma kannanotto riittää ja milloin tarvitaan toisen alan erikoislääkärin tai moniammatillisen raadin kannanottoa

Osallistumalla molempiin lähipäiviin ja oppimispäiväkirjan hyväksytysti palauttamalla on mahdollista saada 15 h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin.

Kurssi on tehty työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajilleen ja liittyy lokikirjan osaamisalueiseen 6) Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä ja 8) Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.

Ilmoittaudu kurssille sähköpostitse osoitteeseen katariina.husman@utu.fi 23.9. mennessä.

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto