Ohjattu verkkokoulutus

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja tuntee työtoimintalähtöisen työterveyshuollon tausta-ajattelun peruslähtökohdat ja saa käytännön työkaluja menetelmien soveltamiseen eri tilanteissa. Kurssi on kokonaan verkko-ympäristössä suoritettava, ja sisältää lyhyitä asiantuntija-alustuksia sekä omaan työhön sovellettavia ja käytännönläheisiä oppimistehtäviä ja yhteisiä verkkotapaamisia ja -keskusteluja. Kurssista on hyväksytty 15 tuntia teoriakoulutukseen työterveyshuollon erikoisalalla. 

Tervetuloa kurssille!

Tuutori: Soile Seppänen: soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto