Tervetuloa kolmiosaiselle Työterveyslääkäri ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen -kurssille!

1. Aloituswebinaari 29.4.2021 kello 12.00-16.00.
Mitä yhteiskunnallisella vaikuttavuudella tarkoitetaan yleensä, entä työterveyslääkärin näkökulmasta? Miten työterveyslääkäri voisi toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana? Miten työterveyslääkäri voi vaikuttaa asuinpaikkakuntansa hyvinvointiin ja elinvoimaan? Millaisia vaikutuskanavia voi hyödyntää? Kenen kautta ja kenen kanssa? Millaisia vaikuttamisen taitoja tarvitaan? 
2. Kurssin aikana käsitellään monipuolisesti ja laaja-alaisesti työterveyslääkärin mahdollisuuksia vaikuttamiseen erilaisten vaikuttajatarinoiden ja muiden materiaalien kautta. Kurssilainen myös päättää kurssitehtävänsä aiheen ja tekee suunnitelman sen toteuttamisesta. 
3. Kesän aikana kukin työstää omaa vaikuttamisvalintaansa edelleen ja kurssin päätöswebinaarissa torstaina 9.9.2021 klo 12-16 kurssilaiset esittelevät vaikuttamisen interventionsa.

Molempien webinaarien ja kurssin hyväksytystä suorittamisesta saa yhteensä 15 teoriatuntia erikoistumiskoulutukseen. 

Aihe liittyy lokikirjan osaamisalueeseen Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt.

Lisätiedot: kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen@uef.fi.


Koulutuksen esite.

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto