Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Tässä lakikurssin toisessa osassa perehdytään pääasiassa työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin. Erityisesti keskitytään edellä mainittujen lakien tarkoitukseen, työnantajan ja työntekijöiden velvollisuuksiin, yhteistoimintaan, työolosuhteisiin, työsuojeluun, syrjintään ja sairausloma-asioihin. Lisäksi sivutaan työtapaturma- ja ammattitautilakia.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta, työsuojeluyhteistyö ja työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla. Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Kurssin aikataulu: 1.2. - 30.5.2021

Ilmoittautuminen viimeistään 21.1.2021

Lisätietoja teija.mertimo @tuni.fi

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto