Verkkokurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään työterveyshuollon toimintaympäristön taloudelliset lainalaisuudet sekä kyetä kertomaan palvelujensa käyttäjille työterveyshuollon taloudellisesta merkityksestä yritykselle.

Taloustietoa työterveyslääkärille -verkkokurssilla käsittelemme perusteita, mm. seuraavia asioita:

  • Työhyvinvointitoiminnan taloudelliset vaikutukset
  • Työterveyshuollon rahoitus 
  • Työterveyshuoltotoiminnan KELA korvauksiin liittyvät talousasiat
  • Sairauspoissaolojen ja sairaana työssäolon kustannukset
  • Työkyvyttömyyseläköitymisen talousvaikutukset yritykselle ja työntekijälle itselleen
  • Työtapaturmien ja ammattitautien kustannukset

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito sekä työterveyshuolto osana työelämää.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla. Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa

Kurssin aikataulu: 1.2. - 30.5.2021

Ilmoittautuminen viimeistään 21.1.2021

Lisätietoja elina.sivu @tuni.fi tai tarja.salminen @tuni.fi


Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto