Kurssin tavoitteena on syventää osallistujan osaamista koskien unen ja vireystilan vaikutuksia työ- ja toimintakykyyn, työaikajärjestelyjen ja vuorotyön arviointia ja haittojen vähentämistä, sekä unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa ja vireystilaan vaikuttavien sairauksien arviointia.  

Kurssi on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa. Kurssiin kuuluu verkkoluentoja ja kirjallisiin materiaalehin tutustumista, tehtäviä, kouluttajalääkärin kanssa lopputehtävän läpikäynti sekä kaksi verkkotapaamista. 

Teoriakoulutuksen tunnit: 15

Ilmoittautuminen kurssille: 28.10. mennessä 

Lisätiedot: Soile Seppänen (soile.seppanen@oulu.fi)

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto