Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Tässä työterveyshuollon lakikurssin toisessa osassa perehdytään pääasiassa työturvallisuuslakiin, lisäksi kurssilla käydään perusasiat lakinäkökulmasta läpi liittyen työsopimuksiin ja sairauslomiin, työsuojelun valvontaan ja työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan, syrjintään ja häirintään, sekä sivutaan työtapaturma- ja ammattitautilakia. Kurssi koostuu kahdeksasta osiosta teorioineen ja tehtävineen.

Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto