Tämän itseopiskelukurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään työterveyshuollon toimintaympäristön taloudelliset lainalaisuudet sekä kyetä kertomaan palvelujensa käyttäjille työterveyshuollon taloudellisesta merkityksestä yritykselle.

Taloustietoa työterveyslääkärille -itseopiskelukurssilla käsittellään perusteita, mm. seuraavia asioita:

  • Työhyvinvointitoiminnan taloudelliset vaikutukset
  • Työterveyshuollon rahoitus 
  • Työterveyshuoltotoiminnan KELA korvauksiin liittyvät talousasiat
  • Sairauspoissaolojen ja sairaana työssäolon kustannukset
  • Työkyvyttömyyseläköitymisen talousvaikutukset yritykselle ja työntekijälle itselleen
  • Työtapaturmien ja ammattitautien kustannukset

Jokaiseen osioon sisältyy pohdintatehtäviä, joissa tavoitteena on soveltaa opiskeltua tietoa käytännön tilanteisiin.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito ja työterveyshuolto osana suomalaista työelämää. Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.


Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto