Epidemiologian verkkokurssilla opiskellaan epidemiologiaa  työterveyden näkökulmasta käsin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää epidemiologiset peruskäsitteet kuten esiintyvyys- ja vaikuttavuussuureet, tutkimusasetelmat, tutkimusaineistot ja -menetelmät sekä tutkimustulosten virhelähteet. Kurssi tukee epidemiologian osaamista sekä käytännön työn että erikoislääkäritentin näkökulmasta.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Suoritukseen vaaditaan verkkokurssin osioiden tehtäviin vastaaminen, kunkin osion keskusteluun osallistuminen ja monivalintakysymyksistä muodostuvan lopputentin hyväksyttävä suoritus.

Ilmoittautuminen  on päättynyt. Voit olla suoraan yhteydessä kurssin opettajaan.

Lisätietoja elina.sivu @tuni.fi


Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto