Tämän kurssin tavoitteena on syventää osaamista konepajatyön terveysvaaroista ja niiden hallinnasta. Erityisenä huomion kohteena on hitsaustyö.

Aihealueita ovat altistuminen ja ammattitaudit konepajateollisuudessa. Hitsaustyön osalta käsiteltäviä asioita ovat hitsaustyön ergonomia, hitsaussavut  ja -huurut, hitsaussäteily, melu, palo- ja sähköturvallisuus, sähkömagneettiset kentät ja tärinä.

Kurssin tavoitteena on myös tutustuttaa kurssilaiset hitsauksessa käytettäviin erilaisiin laitteisiin sekä eri hitsausmenetelmiin. Kurssin viimeisessä osiossa on oppimisen tueksi tehty tentti.

Kurssi on tehty sekä työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille että heidän kouluttajilleen.
Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi (15 h) työterveyshuollon erikoisalalla.

Ilmoittautuminen on päättynyt. Voit olla yhteydesää kurssin opettajaan.

Lisätietoja: ville.ojanen @tuni.fi

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto