Ohjattu verkkokurssi yritysjohtamisesta työterveyslääkärin näkökulmasta

Opit kurssilla tuntemaan peruskäsitteitä ja tavallisimpia käytäntöjä yrityselämän johtamisessa, erityisesti strategiseen suunnitteluun, talousjohtamiseen ja työoikeudellisiin kysymyksiin liittyen. Opit ymmärtämään paremmin yrityselämän lainalaisuuksia ja osaat perustella ja muotoilla työterveyshuollon suosituksia niiden vaikuttavuutta tukevalla tavalla. Käsitteiden osaaminen tukee hyvän työterveysyhteistyön rakentamista. 

Yrityselämän johtamisosaamisen perusteisiin keskittyvä kurssi täydentää terveydenhuoltoon painottuvia erikoislääkärikoulutuksen johtamisopintoja (10-30 op) työterveyslääkäreiden erityistarpeisiin.

Toteutus: Kurssi sisältää asiantuntijaluentoja sekä harjoittelu- ja pohdintatehtäviä ja yhteisen verkkotapaamisen (15.11. klo 14-15.30).

Katso edellisen toteutuksen palaute!

Teoriakoulutuksen tunnit: 15

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätietoja: kliininen opettaja Katja Ryynänen: katja.ryynanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto