Työelämätuntemus on yksi viime vuosien voimasanoista - tietoa ja ymmärrystä, joiden lisääntyvästi toivotaan päätyvän kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen repertuaariin. Työelämä muuttuu, joka päivä se on erilainen. Työn merkitys, tekemisen tavat, sen sosiaaliset aspektit ja terveysvaikutukset muuttuvat… vai muuttuvatko? Muutummeko me sen mukana? Voiko työterveyslääkäri toimia ilman työn, työpaikan ja työelämän tuntemusta?

Tämä itseopiskelukurssi tarjoaa mahdollisuuden perehtyä suomalaiseen työelämään, työkulttuuriin ja -tapoihin mm. keskeisten säädösten, lukuisten tarinoiden ja huumorinkin muodoissa.  Kurssi täydentää ja syventää Työelämän perustietoa -tenttikirjan antamaa kuvaa. Kurssi liittyy erityisesti Lokikirjan (2017-2019) osaamisalue ykköseen: Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssin hyväksytty suorittaminen antaa viisi teoriatuntia erikoistumiskoulutukseen, oletettu kurssin vaatima ajankäyttö on noin 10 tuntia. Hyväksytty suorittaminen tarkoittaa kirjautumista kurssialueelle, kurssimateriaalien läpikäymistä, tehtävien hyväksyttyä suorittamista ja palautteen antamista kurssista sen edelleen kehittämiseksi.

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto