Terveysalan työterveyshuolto

Kurssin tavoitteet:

  • osallistuja tuntee terveysalan työn erityispiirteet
  • osallistuja tuntee terveysalan työn kuormitus- ja voimavaratekijät
  • osallistuja osaa huomioida terveysalan työterveyshuollossa olennaiset tekijät

Terveysalan työterveyshuolto on itseopiskelukurssi, joka on tarkoitettu terveydenhuoltoalan työntekijöitä hoitaville työterveyden ammattilaisille. Tavoitteena on, että löydät materiaalista tietoa toimialan yleisimpiin työtä koskeviin erityispiirteisiin. Materiaalia voi hyödyntää itseopiskelussa tai esimerkiksi kouluttajan kanssa viikottaisten ohjaustapaamisten osana.

Kurssista on mahdollista saada 5 teoriakoulutuksen tuntia.

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto