Miten työterveyshuolto auttaa muuta terveydenhuoltoa? - Työterveyshuolto tutuksi on verkko-oppimismateriaali, jonka tavoite on edistää terveydenhuollon muiden toimijoiden ja työterveyshuollon yhteistyötä työkyvyn tukemiseksi. Animaatioiden, muiden tiivistettyjen materiaalien ja linkkien avulla saa vinkkejä yhteistyöhön sekä tietoa työterveyshuoltojen työstä, erityisosaamisista, toiminnoista ja tekemisen tavoista työkyvyn tukemisessa. Oppimismateriaali on suunnattu lääkäreille, hoitajille ja muille terveysalan toimijoille. Materiaalia saa hyödyntää terveydenhuollon esittely- ja koulutuskäytössä vapaasti. Materiaali on tuotettu osana TYÖKE-projektia.

Oppimateriaali on myös pakollinen suoritettava työterveyshuollon erikoistumisen alkuvaiheen, koejakson, aloittaville. Kurssista ei saa teoriatunteja erikoistumisopintoihin.

TYÖKE - verkostoilla tehoa soteen, työkyvyn tukeen
ja työikäisten terveyteen (2017-2020).

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto