Tällä kurssilla työterveyshuollon eri ammattihenkilöt ja asiantuntijat tulevat tutuiksi ja samalla tulevat tutuiksi moniammatillisen toiminnan perusteet.

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistuja:

  • Tuntee työterveyshuollossa toimivien ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden työnkuvia ja osaamisia
  • Ymmärtää, mitä moniammatillisuus työterveyshuollon toiminnassa tarkoittaa
  • Soveltaa laaja-alaisesti moniammatillista yhteistyötä asiakkaan parhaaksi
Kurssin ensimmäisessä osiossa käsitellään moniammatillisuutta yleensä. Seuraavissa osioissa perehdytään yhteen työterveyshuollon ammattihenkilöön tai asiantuntijaan kerrallaan. Lopputehtävänä on haastatella, perehtyä ja kuvata yhden valitsemasi ammattilaisen toimintaa syvällisesti.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa olevan tehtävän hyväksytysti.

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto