Kurssin tavoitteena on auttaa työterveyslääkäriä ymmärtämään ja toimimaan oikein tämän erityisen sairausryhmän potilaita kohdatessaan ja työkykyä tukiessaan. Kurssilla käsitellään työikäisten syöpäsairauksia yleensä, työperäisiä syöpiä ja syöpää ammattitautina, syöpään sairastuneen työkykyä, työkyvyn tukiasioita ja paluuta takaisin työhön. Syöpä, syöpäsairaudet ja työ ovat esillä myös potilaan näkökulmasta.

Kurssi on itseopiskelukurssi, jonka suorittamisesta saa viisi (5) tuntia teoriakoulutusta, mikäli suorittaa hyväksytysti siihen kuuluvat kaksi lyhyttä monivalintatenttiä ja antaa kurssista palautetta. 

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto