Tervetuloa aktiivisen kansalaisen verkko-opintokokonaisuuteen. Kurssin voit suorittaa omaan tahtiin, kuitenkin niin että, kurssin on suoritettu lukukauden aikana


Osaamistavoitteet

Vaikuttamistyö -

Opiskelija osaa

● Etsiä tietoa eri yhdistyksistä 

● Arvioida vaikuttamisen eri tasoja ja kuinka ne linkittyvät toisiinsa

● Arvioida eri organisaatioiden vaikuttavuutta

● Kertoa perusteet oman vaikuttamistyön toteuttamiseen

● Arvioida omia vaikutusmahdollisuuksia

● Toimia itsenäisesti vaikuttamistyössä

● Edistää vastuullisuutta päätöksenteossa

● Käyttää johdonmukaisesti käsitteitä

● Ottaa selvää kuntatasolla päätettävistä asioista

● Opiskelija osaa yhdistystoiminnan perusteet

Argumentaatiotaidot

● Opiskelija osaa laadukkaan argumentoinnin perusteet

● Opiskelija osaa argumentoida keskustelussa ja väittelyssä selkeästi ja hallitusti.

● Osaa arvioida oman argumentoinnin vaikuttavuutta

kokoustekniikka

● Opiskelija osaa kokouskäytänteet sekä toimia niiden mukaan

● Opiskelija osaa kuvata päätöksenteon prosessin


Kotiorganisaatio/hanke: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy