Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Tässä lakikurssin toisessa osassa käydään läpi tärkeimpiä asioita, joita työterveyslääkärin olisi hyvä tietää työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin liittyen. Erityisesti keskitytään edellä mainittujen lakien näkökulmasta lakien tarkoitukseen, työnantajan ja työntekijöiden velvollisuuksiin, yhteistoimintaan, työolosuhteisiin, työsuojeluun, syrjintään ja sairausloma-asioihin. Lisäksi sivutaan työtapaturma- ja ammattitautilakia.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla. Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Kurssin aikataulu: 31.1.22 – 30.5.22

Ilmoittautuminen viimeistään 20.1.2022

Lisätietoja teija.mertimo @tuni.fi