Tämä on Biotalouden projekti -opintojakson (7 op) kurssialusta. Opintojakso kuuluu Biotalouden erikoistumiskoulutuksen opintoihin.

Kotiorganisaatio/hanke: Itä-Suomen yliopisto