TerOpe, Osaavat opettajat yhdessä! -hankkeessa luotu monipuolinen digitaalinen oppimismoduuli. Tutkimusperustaisen sisällön ja menetelmien avulla verkko-oppimismateriaali tukee ja kehittää sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajien ja opettajaopiskelijoiden digipedagogiikan tuntemusta ja hallintaa.