Biotalouden erikoistumiskoulutus Itä-Suomi 2022, opintojakso Biotalouden ennakointi ja innovaatiot (2 op)

Tavoitteet: Opiskelijat osaavat soveltaa tulevaisuusajattelua omassa työssään. He kykenevät analysoimaan biotalouden muuttuvaa toimintaympäristöä hyödyntäen keskeisimpiä ennakointimenetelmiä. He osaavat arvioida biotaloudessa keskeisien innovaatioiden tarvetta ja innovaatioitujen tulevaisuuden menestymismahdollisuuksia. Tätä varten he ymmärtävät innovaation käsitteenä ja tunnistavat eri innovaatiotyypit.

Kotiorganisaatio/hanke: Itä-Suomen yliopisto